نسخه آزمایشی سایت ۳۰نماایران هم اکنون بالا است
بعد از پنج سال؛

نسخه آزمایشی سایت ۳۰نماایران هم اکنون بالا است

30نمایران، قدیمی ترین سایت سینمایی کشور بزودی با فضایی جدید در خدمت کلیه علاقه مندان سینما خواهد بود تا آغاز فصل دوم مجموعه خصوصی 30نماایران مانند گذشته با قدرت پیگیری شود.